onsdag 27 maj 2009

Junilistan gör skillnad men syns inte!

Häromdagen hade DN två stora inslag om EU-frågor. I båda har vi två EU-parlamentariker från Junilistan haft viktiga roller att spela. Eftersom det inte syns i medierna kör jag en liten skrytvals här.

Det ena var en artikel på DN-Debatt av fem EU-parlamentskandidater och Naturskyddsföreningens ordförande som hårt men rättvist kritiserade EU:s rovfiske framför allt utanför Västafrika och i Indiska oceanen.

”Idag betalar de privata fartyg som utnyttjar EU:s fiskeavtal en bråkdel av kostnaderna för avtalen. EU subventionerar alltså fjärrfiske genom att betala fiskeavtal med utvecklingsländer. Utgångspunkten borde istället vara att fartygsägarna ska betala de verkliga kostnaderna för fjärrfisket. Om fisket då blev olönsamt skulle det helt enkelt inte ha något existensberättigande.” Så står det i Naturskyddsföreningens dagsfärska rapport. Så sant!

Synd att inte det samtidigt nämns att Junilistans Hélène Goudin, ordinarie medlem av EU-parlamentets fiskeriutskott, har drivit den linjen länge och energiskt. Och att det inte kommer fram att hon som ledamot i AVS-församlingen … jaså, ännu en av EU:s Orwellianska akronymer som du inte känner till. OK: AVS står för Afrika, Västindien och Stilla havet och AVS-församlingen består av parlamentariker från EU och 78 utvecklingsländer i detta område. Hélène är en av dem och vid mötet i Wien 2006 fick hon majoritet för sitt förslag att utvecklingsländer skall ha rätt att säga upp ingångna fiskeavtal med EU om det visar sig att avtalen skadar lokalbefolkningens intressen. En viktig insats. Junilistan har konsekvent röstat mot dessa fiskeavtal. Socialdemokraterna har röstat för och de borgerliga partierna har vacklat.

Det andra EU-inslaget var två sidor om brottslighet och maffiavälde i Bulgarien. Detta ägnade jag mycket tid åt i höstas. Korruptionen i Bulgarien hade lett till ett så omfattande fusk och kaos kring EU:s bidrag till landet att kommissionen ställde in vissa betalningar i juli ifjol. Därför skickade budgetutskottet mig, i min egenskap av förste vice ordförande i utskottet, att leda en parlamentarisk delegation till landet i september. Jag förde timslånga diskussioner med vice premiärministern, finansministern, justitieministern och riksåklagaren om läget och besökte ett antal EU-finansierade projekt i landet. Min rapport fick kommissionen stänga av ytterligare betalningar till Bulgarien, ledde oppositionen där till att kräva nyval och satte igång en politisk process som nu tycks leda till mera kraftfulla åtgärder mot korruptionen och seriösa försök att reformera rättsväsendet.

Nils Lundgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar